ikonas-03AKCIJAS


Lai valsts ekonomika ilgtermiņā varētu veiksmīgi attīstīties tai ir vitāli nepieciešams attīstīts, starptautiskajiem standartiem atbilstošs publiskais vērtspapīru tirgus. Ar šāda tirgus izveidi valstij tiek piesaistīts ievērojami lielāks apjoms ārvalstu tiešo investīciju, kas rada dažāda veida ekonomiskās izaugsmes iespējas un nodrošina valsts ilgtermiņa attīstību.

ikonas-04VALŪTAS


Nauda ir kļuvusi par pilnībā neatņemamu, patiešām daudzu cilvēku, dzīves sastāvdaļu. Protams, tā nav mūsu dzīves svarīgākā sastāvdaļa. Tomēr naudai ir patiešām liela nozīme. Un tā tas ir tāpēc, ka nauda kalpo par maksāšanas līdzekli, kas mums ļauj iegādāties tās lietas, kuras patiesi

ikonas-01GRĀMATVEDĪBA


Lai izveidotu un ilgtermiņā uzturētu savu uzņēmumu ir nepieciešams ņemt vērā dažādus faktorus, kas šo darbu ietekmē. Protams, runa iet par reģistrētiem uzņēmumiem, kas pilda visus pienākumus, kas tiem ir uzlikti saskaņā ar valsts likumdošanu. Un, lai nodrošinātu veiksmīgu, jebkura, uzņēmuma darbību, attiecīgā

Jaunākie raksti

GBP EUR CHARTS
Markspiemers